Emisión en directo

Lunes 22

HORA LUNES  22
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP / POSTAL CARTS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 MARESME. INFO TP
13.30 RT-NOTÍCIES
14.00 RT-NOTÍCIES
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RELIGIONS TP
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 AGORA
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 RT-ESPECIAL TP
01.35 THE JENNY SGOW  +18
02.00 THE JENNY SGOW  +18
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Martes 23

HORA MARTES 23
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP / POSTAL CARTS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 AGORA
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Miércoles 24

HORA MIÉRCOLES 24
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP / POSTAL CARTS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME REALITY
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 AUTENTICS CAT +10
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
23.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
00.00 AGORA
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Jueves 25

HORA JUEVES  25
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP / POSTAL CARTS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 CURRENT TIME REALITY
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 CENTRAL DE NEU
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 Emergiendo
01.35 Emergiendo
02.00 noticies CATALUNYA
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Viernes 26

HORA VIERNES 26
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP / POSTAL CARTS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 CENTRAL DE NEU
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
18.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
19.30 RELIGIONS TP
20.00 noticies CATALUNYA
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
22.00 RT-ESPECIAL TP
22.30 GATO ESTRESAO +13 A
23.00 GATO ESTRESAO +13 A
23.30 Emergiendo
00.00 Emergiendo
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 EXTREM +14
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Sábado 27

HORA SÁBADO 27
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
10.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 CURRENT TIME AMERICA
12.30 FUN FOOD TP / POSTAL CARTS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 ESMORZAR DE CIÉNCIA
13.30 ESMORZAR DE CIÉNCIA
14.00 ESMORZAR DE CIÉNCIA
14.30 DE TEE A GREEN
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. BUSSINESS PLAN
16.00 EXTREM +14 (neu)
16.30 MARESME EN VIU TP-PRO
17.00 MARESME EN VIU TP-PRO
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 RT-NOTÍCIES
19,00 ZARZUELA
19.30 ZARZUELA
20.00 ZARZUELA
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 MARESME. INFO TP
21.00 AUTENTICS CAT +10
21.30 RT-ESPECIAL TP
22.00 AGORA
22.30 Emergiendo
23.00 Emergiendo
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 EXTREM +14
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Domingo 28

HORA DOMINGO 28
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 CURRENT TIME AMERICA
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RELIGIONS TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 CURRENT TIME AMERICA
12.30 EXTREM +14 (neu)
12.45 EXTREM +14 (neu)
13.00 RT-ESPECIAL TP
13.30 ARA CINEMA
14.00 ARA CINEMA
14.30 ARA CINEMA
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME UNKNOW
16.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
16.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
17.00 RT-NOTÍCIES
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 RT-NOTÍCIES
19,00 MARESME EN VIU TP-PRO
19.30 MARESME EN VIU TP-PRO
20.00 AGORA
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 MARESME. INFO TP
21.00 EURO NEWS TP
21.30 AUTENTICS CAT +10
22.00 PERSEGUITS I CONVERSA
22.30 PERSEGUITS I CONVERSA
23.00 PERSEGUITS I CONVERSA
23.30 GATO ESTRESAO +13 A
00.00 GATO ESTRESAO +13 A
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 Emergiendo
02.00 Emergiendo
02.30 THE JENNY SGOW  +18