Emisión en directo

Lunes 13

HORA LUNES 13
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-KEISER REPORT
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 RT-ENTREVISTA
14.30 MARESME. INFO TP
15.00 EURO NEWS TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 RT-NOTICIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RELIGIONS TP
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 GATO ESTRESAO +13 B
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 SEXUALIZADOS2 +18

Martes 14

HORA MARTES 14
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 MARESME. INFO TP
15.00 EURO NEWS TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 SEXUALIZADOS2 +18

Miércoles 15

HORA MIÉRCOLES 15
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 MARESME. INFO TP
15.00 EURO NEWS TP
15.30 CURRENT TIME REALITY
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 AUTENTICS CAT +10
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
23.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 SEXUALIZADOS2 +18

Jueves 16

HORA JUEVES  16
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 MARESME. INFO TP
15.00
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 CURRENT TIME UNKNOW
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 SEXUALIZADOS2 +18

Viernes 17

HORA VIERNES 17
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 MARESME. INFO TP
15.00 EURO NEWS TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 VIA EUROPA
19.30 VIA EUROPA
20.00 MARESME EN VIU TP
20.15 MARESME. INFO TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 VIA EUROPA
21.30 VIA EUROPA
22.00 MARESME. INFO TP
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 GATO ESTRESAO +13 B
23.30 RT-ESPECIAL TP
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 noticies CATALUNYA
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 SEXUALIZADOS2 +18

Sábado 18

HORA SÁBADO 18
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
10.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-KEISER REPORT
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 VIA EUROPA
14.30 VIA EUROPA
15.00 L’ESGUARD
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 C.T. BUSSINESS PLAN
16.30 MARESME EN VIU TP
17.00 RT-NOTÍCIES
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
19.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
20.00 MARESME EN VIU TP
20.15 EURO NEWS TP
20.30 noticies CATALUNYA
21.00 AUTÈNTICS
21.30 MARESME. INFO TP
22.00 Emergiendo
22.30 Emergiendo
23.00 RT-ESPECIAL TP
23.30 RT-ESPECIAL TP
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 noticies CATALUNYA
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP

Domingo 19

HORA DOMINGO 19
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RELIGIONS TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 MOSHI MOSHI NIPPON TV TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 FUNNY +13  A TP
13.30 POSTALS DE VIATGE
14.00 MARESME EN VIU TP
14.30 MARESME. INFO TP
15.00 EURO NEWS TP
15.30 CURRENT TIME UNKNOW
16.00 EURO NEWS TP
16.30 MARESME EN VIU TP
17.00 ESPORTS EXTREMS
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-NOTÍCIES
19.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
20.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
20.15 MARESME. INFO TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 AUTENTICS CAT +10
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 MARESME EN VIU TP
23.30 Emergiendo
00.00 Emergiendo
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP