Emissió en directe

Dilluns 19

HORA DILLUNS  19
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-NOTÍCIES
13.30 RT-NOTÍCIES
14.00 MARESME EN VIU TP
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RELIGIONS TP
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 AGORA
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 RT-ESPECIAL TP
02.00 THE JENNY SGOW  +18
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18

Dimarts 20

HORA DIMARTS 20
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 MARESME. INFO TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 LIVE MIAMI TV  +18
02.00 noticies CATALUNYA
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18

Dimecres 21

HORA DIMECRES 21
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME REALITY
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 AUTENTICS CAT +10
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 AGORA
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 LIVE MIAMI TV  +18
02.00 noticies CATALUNYA
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18

Dijous 22

HORA DIJOUS  22
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 CURRENT TIME REALITY
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 CENTRAL DE NEU
23.30 Emergiendo
00.00 Emergiendo
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
02.00 THE JENNY SGOW  +18
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18

Divendres 23

HORA DIVENDRES 23
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 CENTRAL DE NEU
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
19.30 RELIGIONS TP
20.00 EMPRENEDORS
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 RT-ESPECIAL TP
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 AGORA
23.30 Emergiendo
00.00 Emergiendo
00.30 LIVE MIAMI TV  +18
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18

Dissabte 24

HORA DISSABTE 24
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
10.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 RT-NOTÍCIES
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-KEISER REPORT
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 DE TEE A GREEN
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. BUSSINESS PLAN
16.00 MARESME EN VIU TP
16.30 EXTREM
17.00 MARESME EN VIU TP
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 ZARZUELA/TEATRE
19,00 ZARZUELA/TEATRE
19.30 ZARZUELA/TEATRE
20.00 XOPINAR
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 AUTENTICS CAT +10
22.00 Emergiendo
22.30 Emergiendo
23.00 EXTREM +14
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 LIVE MIAMI TV  +18
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18

Diumenge 25

HORA DIUMENGE 25
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 RELIGIONS TP
10.30 MARESME. INFO TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 MARESME EN VIU TP
12.30 EXTREM
12.45 RT-ESPECIAL TP
13.00 RT-ESPECIAL TP
13.30 ARA CINEM: WESTERN
14.00 ARA CINEM: WESTERN
14.30 ARA CINEM: WESTERN
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME UNKNOW
16.00 MARESME EN VIU TP
16.30 EMPRENEDORS
17.00 EXTREM
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-NOTÍCIES
19.30 RT-NOTÍCIES
20.00 AGORA
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 AUTENTICS CAT +10
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 LIVE MIAMI TV  +18
03.00 LIVE MIAMI TV  +18