Emissió en directe

Dilluns 18

HORA DILLUNS  18
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-KEISER REPORT
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 RT-ENTREVISTA
14.30 MARESME. INFO TP
15.00 EURO NEWS TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RELIGIONS TP
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 L’ILLA DE ROBINSON
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 L’ILLA DE ROBINSON
23.30 AGORA
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 GATO ESTRESAO +13 B
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Dimarts 19

HORA DIMARTS 19
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 L’ILLA DE ROBINSON
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 L’ILLA DE ROBINSON
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 L’ILLA DE ROBINSON
23.30 Emergiendo
00.00 Emergiendo
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Dimecres 20

HORA DIMECRES 20
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 L’ILLA DE ROBINSON
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME REALITY
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 AUTENTICS CAT +10
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 L’ILLA DE ROBINSON
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 AGORA
23.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
00.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Dijous 21

HORA DIJOUS  21
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBINSON
13.30 L’ILLA DE ROBINSON
14.00 L’ILLA DE ROBINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 CENTRAL DE NEU
16.30 CURRENT TIME SCHEMES
17.00 CURRENT TIME SCHEMES
17.30 RELIGIONS TP
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 EURO NEWS TP
19,00 L’ILLA DE ROBINSON
19.30 L’ILLA DE ROBINSON
20.00 L’ILLA DE ROBINSON
20.15 L’ILLA DE ROBINSON
20.30 L’ILLA DE ROBINSON
21.00 L’ILLA DE ROBINSON
21.30 L’ILLA DE ROBINSON
22.00 L’ILLA DE ROBINSON
22.30 L’ILLA DE ROBINSON
23.00 L’ILLA DE ROBINSON
23.30 L’ILLA DE ROBINSON
00.00 CENTRAL DE NEU
00.30 MARESME EN VIU TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 Emergiendo
01.35 Emergiendo
02.00 noticies CATALUNYA
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Divendres 22

HORA DIVENDRES 22
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-ESPECIAL TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-ESPECIAL TP
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 MARESME EN VIU TP
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 CENTRAL DE NEU
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 VIA EUROPA
19.30 VIA EUROPA
20.00 MARESME EN VIU TP
20.15 MARESME. INFO TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 VIA EUROPA
21.30 VIA EUROPA
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 MARESME EN VIU TP
23.30 RT-ESPECIAL TP
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 noticies CATALUNYA
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 EXTREM +14
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Dissabte 23

HORA DISSABTE 23
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
10.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 FUN FOOD TP
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-KEISER REPORT
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 VIA EUROPA
14.30 VIA EUROPA
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 C.T. BUSSINESS PLAN
16.30 MARESME EN VIU TP
17.00 RT-NOTÍCIES
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
19.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
20.00 MARESME EN VIU TP
20.15 MARESME. INFO TP
20.30 EURO NEWS TP
21.00 AUTÈNTICS
21.30 MARESME. INFO TP
22.00 Emergiendo
22.30 Emergiendo
23.00 RT-ESPECIAL TP
23.30 RT-ESPECIAL TP
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 EXTREM +14
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18

Diumenge 24

HORA DIUMENGE 24
08.00 RT-ZOOM
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 EURO NEWS TP
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RELIGIONS TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 EURO NEWS TP
12.30 RT-ESPECIAL TP
12.45 RT-ESPECIAL TP
13.00 RT-ESPECIAL TP
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 MARESME EN VIU TP
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 CURRENT TIME UNKNOW
16.00 MARESME EN VIU TP
16.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
17.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-NOTÍCIES
19.30 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
20.00 CONECTING PEOPLE&BUSINESS
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 MARESME. INFO TP
21.00 EURO NEWS TP
21.30 MARESME EN VIU TP
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP
02.30 THE JENNY SGOW  +18