Emissió en directe

Dilluns 16

HORA DILLUNS  16
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-NOTÍCIES
13.30 RT-NOTÍCIES
14.00 MARESME EN VIU TP
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RELIGIONS TP
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 MARESME EN VIU TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 AGORA
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 RT-ESPECIAL TP
01.35 THE JENNY SGOW  +18
02.00 THE JENNY SGOW  +18

Dimarts 17

HORA DIMARTS 17
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. SEE BOTH SIDES
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME. INFO TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 L’ILLA DE ROBHINSON
21.00 L’ILLA DE ROBHINSON
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 L’ILLA DE ROBHINSON
23.30 L’ILLA DE ROBHINSON
00.00 Emergiendo
00.30 Emergiendo
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 LIVE MIAMI TV  +18
01.35 LIVE MIAMI TV  +18
02.00 noticies CATALUNYA

Dimecres 18

HORA DIMECRES 18
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 L’ILLA DE ROBHINSON
15.00 L’ILLA DE ROBHINSON
15.30 CURRENT TIME REALITY
16.00 RT-NOTÍCIES
16.30 RT-ENTREVISTA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 AUTENTICS CAT +10
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 MARESME EN VIU TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 AGORA
23.30 RT-ESPECIAL TP
00.00 EXTREM +14
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 LIVE MIAMI TV  +18
01.35 LIVE MIAMI TV  +18
02.00 noticies CATALUNYA

Dijous 19

HORA DIJOUS  19
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 L’ILLA DE ROBHINSON
13.30 L’ILLA DE ROBHINSON
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 DE TEE A GREEN
16.00 CURRENT TIME REALITY
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 L’HORAD’ANGLÈS +7
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 L’ILLA DE ROBHINSON
19.30 L’ILLA DE ROBHINSON
20.00 L’ILLA DE ROBHINSON
20.15 L’ILLA DE ROBHINSON
20.30 L’ILLA DE ROBHINSON
21.00 L’ILLA DE ROBHINSON
21.30 L’ILLA DE ROBHINSON
22.00 L’ILLA DE ROBHINSON
22.30 L’ILLA DE ROBHINSON
23.00 L’ILLA DE ROBHINSON
23.30 L’ILLA DE ROBHINSON
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 GATO ESTRESAO +13 B
01.35 GATO ESTRESAO +13 B
02.00 noticies CATALUNYA

Divendres 20

HORA DIVENDRES 20
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 ENTREVISTA PUIGERCÓS
13.30 ENTREVISTA PUIGERCÓS
14.00 L’ILLA DE ROBHINSON
14.30 L’ILLA DE ROBHINSON
15.00 L’ILLA DE ROBHINSON
15.30 CURRENT TIME SCHEMES
16.00 MARESME EN VIU TP
16.30 AGORA
17.00 L’HORAD’ANGLÈS +7
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
19.30 RELIGIONS TP
20.00 EMPRENEDORS
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 RT-ESPECIAL TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 RT-ESPECIAL TP
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 AGORA
23.30 Emergiendo
00.00 Emergiendo
00.30 LIVE MIAMI TV  +18
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP

Dissabte 21

HORA DISSABTE 21
08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RT-NOTÍCIES
11.00 EXTREM
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 FITNES * LOOK * CARDS
12.30 FUN FOOD * PINTHERS
12.45 MARESME EN VIU TP
13.00 RT-KEISER REPORT
13.30 RT-ESPECIAL TP
14.00 RT-ESPECIAL TP
14.30 EURO NEWS TP
15.00 MARESME. INFO TP
15.30 C.T. BUSSINESS PLAN
16.00 MARESME EN VIU TP
16.30 EXTREM
17.00 MARESME EN VIU TP
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 ARA CINEM
19,00 ARA CINEM
19.30 ARA CINEM
20.00 RT-NOTÍCIES
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 FAMILIARS CONSELLERS
21.00 FAMILIARS CONSELLERS
21.30 FAMILIARS CONSELLERS
22.00 BSC
22.30 Emergiendo
23.00 Emergiendo
23.30 GATO ESTRESAO +13 B
00.00 GATO ESTRESAO +13 B
00.30 LIVE MIAMI TV  +18
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP

Diumenge 22

08.00 RT-ESPECIAL TP
08.30 RT-ESPECIAL TP
09.00 FITNES * LOOK * CARDS
09.30 CURRENT TIME AMERICA
10.00 MARESME. INFO TP
10.30 RELIGIONS TP
11.00 RT-NOTÍCIES
11.30 CURRENT TIME AMERICA
12.00 MARESME EN VIU TP
12.30 EXTREM
12.45 RT-ESPECIAL TP
13.00 ARA CINEM
13.30 ARA CINEM
14.00 ARA CINEM
14.30 FAMILIARS CONSELLERS
15.00 FAMILIARS CONSELLERS
15.30 FAMILIARS CONSELLERS
16.00 CURRENT TIME UNKNOW
16.30 EMPRENEDORS
17.00 EXTREM
17.30 RT-“DETRÁS DE LA NOTICIA”
18.00 RT-NOTÍCIES
18,30 MARESME EN VIU TP
19,00 RT-NOTÍCIES
19.30 RT-NOTÍCIES
20.00 AGORA
20.15 MARESME EN VIU TP
20.30 RT-ESPECIAL TP
21.00 MARESME. INFO TP
21.30 AUTENTICS CAT +10
22.00 GATO ESTRESAO +13 B
22.30 GATO ESTRESAO +13 B
23.00 Emergiendo
23.30 Emergiendo
00.00 RT-ESPECIAL TP
00.30 RT-ESPECIAL TP
01.00 CURRENT TIME EUROPE
01.30 noticies CATALUNYA
01.35 RT-ESPECIAL TP
02.00 RT-ESPECIAL TP